Veelzijdig in elektrotechnische producten
Selecteer een pagina

 

Home » Testen » Spanningstesters » Hoogohmige testers

 

Spanningstesters voor hoogohmige systemen

Hoogohmige testers voor koppeldeel en spanningsaanwijsapparaat voor HR systemen van 1 t/m 52 kV.
Met het proefapparaat HO-MPK, volgens DIN IEC 61243-5 voor HR-systemen kan het koppeldeel van hoogohmige, capacitief gekoppelde aanwijssystemen beproefd worden.

Hiertoe behoren de koppelelektrode, de meetbedrading, de verbindingsleiding en het meetpunt van het capacitieve deel.

De LED indicatie is zowel aan de voorzijde en op de kopse kant van het apparaat uitgevoerd, waardoor ook bij een ongunstige ooghoek deze eenduidig te herkennen is.

De beproeving van het koppeldeel is beslist noodzakelijk bij de inbedrijfsname van nieuwe schakelinstallaties, bij het controleren van de technische staat van oudere installaties en bij herhalingsbeproevingen.

Alleen aan goedgekeurde koppeldelen kan namelijk het vaststellen van spannings- aan of afwezigheid of fasevergelijking betrouwbaar plaatsvinden.

Tevens kan het HO-MPK apparaat als spanningsindikatieapparaat gebruikt worden.

Zelfs bij een defect koppeldeel kan de uitschakeling eenduidig vastgesteld worden, doordat het apparaat de schakelvoorgang controleert. Diode 3 (groen) licht op.
HO-MPK Prüfgerät

Het door ELSIC ontwikkelde beproevingsapparaat HO-MPK is uitgerust met een eigen functiebeproeving, die bij het
inschakelen automatisch geactiveerd wordt. Hierbij lichten alle LED’s kort op. Daarna licht de gele diode op. Het apparaat is
gebruiksklaar. Nadat de steker van het apparaat in het meetpunt ingebracht is kunnen de volgende toestanden aangewezen worden.

Nadat de steker van het apparaat in het meetpunt ingebracht is kunnen de volgende toestanden aangewezen worden.

Diode rood en geel :
koppeldeel in orde
Herhalingsbeproeving geslaagd
Diode rood :
spanning op het meetpunt
Diode groen:
Bewaking van de vrijschakeling

Meetwaardeversterker :
Tijdens de schakelvoorgang wisselt de indicatie van rood- geel op groen. Tevens kan via twee meetbussen
de exacte capacitieve stroom bepaald worden.

Toepassing hoogohmig indicatiesyteem voor schakelinstallaties van 1-52 kV
nominale frequentie 50 Hz
ingangsimpedantie 36 MΩ
beschermingsgraad IP 54
Aansluiting via tweepolige stekker
extra functies eigen functie test, automatische uitschakeling, batterij bewaking
meetwaardeversterker meetbussen voor digitale Voltmeter
batterij 1x 9V 6LR61
afmetingen 220 x 110 x 55 mm
gewicht 270 g zonder Koffer

 

Toebehoren

Bestel-Nr. Omschrijving
1565 HO-MPK testapparaat voor koppeldeel en spanningsindicatieapparaat, compleet met etui ho-schutzetui