Veelzijdig in elektrotechnische producten
Selecteer een pagina

 

Home » Privacy

 

Privacyverklaring

De technische Import- en Handelsonderneming Merwetechniek B.V.  (verder te noemen als Merwetechniek B.V. ) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Merwetechniek B.V. en/of omdat u deze zelf aan Merwetechniek B.V. verstrekt.

Onze gegevens:

Ruitjensakker 14,5737 HA Lieshout
Kamer van Koophandel: 17112790
T 0499-330025
info@merwetechniek.nl

PERSOONSGEGEVENS
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die informatie  kunnen verschaffen over u als natuurlijk persoon waar mee u identificeerbaar bent.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Hieronder verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

DOELEINDE
Indien noodzakelijk verwerken wij  uw naam, emailadres en telefoonnummer. Dat doen we om met u telefonisch of schriftelijk contact op te kunnen nemen, of waarbij het noodzakelijk is vanwege de overeenkomst met het bedrijf waarvoor u werkt  uw gegevens te vermelden.

Merwetechniek B.V. verstrekt uw persoonsgegevens  alléén aan derden  indien dit noodzakelijk is om een overeenkomst of werkzaamheden uit te kunnen voeren of u van directe informatie te kunnen voorzien.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde processen die grote gevolgen voor u kunnen hebben. Ook zullen wij nooit uw persoonsgegevens verkopen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering (mits deze gegevens niet meer relevant zijn) en sturen naar  info@merwetechniek.nl. Merwetechniek B.V.  zal zo snel mogelijk, echter binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE LANG MERWETECHNIEK B.V. GEGEVENS BEWAART
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard voor de uitvoering van de doeleinden. Als er op het bewaren wettelijke voorschriften van toepassing zijn dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Merwetechniek B.V. maakt gebruik van google analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de zoekwoorden  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Merwetechniek B.V.  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Merwetechniek B.V.  heeft hier geen invloed op.

Merwetechniek B.V.  heeft Google geen toestemming gegeven om via Merwetechniek B.V.  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BEVEILIGEN
Merwetechniek B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Merwetechniek B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De website zelf (buiten google analytics om) slaat overigens geen persoonsgegevens op.

Wij hechten grote waarde aan de vertrouwelijk omgaan van uw persoonsgegevens  en passen daarom technische en organisatorische maatregelen toe om deze te verwerken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Merwetechniek B.V.  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Merwetechniek B.V.  op via  info@merwetechniek.nl. merwetechniek.nl  is een website van Merwetechniek B.V.

COOKIEBELEID:

Hiervoor verwijzen wij u naar https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl